Stop Pedofiliei in Satu Mare

Proiect de prevenție a  abuzurilor  sexuale cu Minori și a pedofiliei
“Mijloace  de informare  și  prevenire  a abuzurilor  sexuale cu minori  și a pedofiliei”

stop

Informarea copiilor și părinților din grădinițele și din școlile județului  satu mare în ceea ce privește măsurile și pașii pe care să-i urmeze în momentul în care sunt puși în fața unei  situații  de  abuz , corupere sexuala sau pedofilie.

 

SATU MARE

16 IANUARIE- 16 IUNIE  2014

„ Prevenirea este mai eficienta decat tratarea” .

                                                      Erasmus

 

Încheiat între părţile :

1.     Andrea Demeter - str. Nectarului, bl. UN3, etj. 1, Ap.4, Satu Mare, în calitate de iniţiator – coordonator proiect;

2.     Edita Enciu - str. Careiului, nr.20, bl. CM2, ap. 29, Satu Mare, în calitate de iniţiator – coordonator proiect;   

          Şi

1. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Cuza Vodă, nr.5/A, reprezentată prin Şeful Inspectoratului - Comisar şef de poliţie Dr. Taloş Constantin Ioan;

2. Primăria Municipiului Satu Mare – cu sediul in P-ta 25 Octombrie, Nr. 1 Corp M, 440026, Satu Mare, reprezentată prin-Primar dr. Dorel Coica;

 • SPAS Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, Str. Ilisesti, Nr.4, reprezentat prin – d-na Director Doina Văsuţ
 • Poliţia Locală Satu Mare, cu sediul în Satu Mare Aleea Universului, nr.5-7, reprezentată prin - Director General Precup Ioan;

3. Inspectoratul  Şcolar  Judeţean Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr.6, reprezentată prin d-na Inspector Şcolar General,  Roman Mariana;

4. Consiliul Judeţean Satu Mare:

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Satu Mare, cu sediul în Satu Mare str. Corvinilor nr. , reprezentat prin – Director General Apan Octavia
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.6, reprezentată prin d-na Director Sînziana Cristea;

5. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, cu sediul în SatuMare, str Ecaterina Teodoroiu, nr 1, reprezentatprin - Inspector Şef Colonel Gheorghe Avram;

ARGUMENT

    Particularităţile vieţii copilului, implică respectarea unor principii şi valori, de către persoanele care sunt responsabile cu creşterea, îngrijirea, protecţia şi educarea acestuia.Proiectul „ Mijloace de informare şi prevenire a abuzurilor sexuale cu minori şi a pedofiliei” a fost conceput din dorinţa de a evita asemenea tragedii in rândul copiilor şi familiilor din  Judeţul Satu Mare şi nu numai.

    Datele statistice de anul trecut referitoare la aceste infracţiuni sunt un argument suficient de puternic pentru a face tot posibilul ca prin acest demers să informăm şi totodată să prevenim prin eforturi comune aceste pericole la adresa copiilor noştri.

    În acest proiect sunt prezente toate instituţiile si autorităţile statului care conform prevederior legale in vigoare sunt obligate să vegheze la respectarea, valorificarea si implementarea drepturilor copiilor şi să le ofere un mediu social adecvat dezvoltării armonioase a acestora.

SCOPUL

Informarea copiilor şi părinţilor şcolile judeţului Satu Mare, în legatură cu masurile de prevenire a unei situații de abuz, corupere sexual sau pedofiliei.

OBIECTIVE

 • Implementarea unor activităţi de conştientizare a problematicii abuzurilor sexuale cu minori şi a pedofiliei;
 • Sprijinirea cadrelor didactice cu materiale informative oferite de instituţiile implicate în proiect;
 • Implicarea elevilor în acţiunile promovate de şcoală, pentru realizarea  unoractivităţi  extraşcolare;
 • Dobândirea şi consolidarea sentimentului de cetăţean european responsabil, prin susţinerea spiritului civic;
 • Crearea unei strânse legături între instituţiile de învăţământ şi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea proiectului, cu scopul de a preveni împreună abuzurile sexuale cu minori şi a pedofiliei.

BENEFICIARI DIRECŢI:

 • Cadrele didactice care  participă  în activităţile cu elevii şi cu părinţii din cadrul orelor de consiliere, şedintelor cu părinţii  problematica informării şi prevenirii a abuzurilor sexuale cu minori, a comportamentelor nesănătoase în familie şi în mediul şcolar;
 • Elevii din şcolile judeţului Satu Mare;
 • Părinții elevilor din şcolile judeţului Satu Mare.

BENEFICIARI INDIRECŢI :

 • Comunitatea judeţului Satu Mare.

GRUP ŢINTĂ:

 • Cadre didactice:     250
 • Elevi  :                    5000
 • Părinţi:                   1500

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI

16.01.2014-16.06.2014

Nr.crt

ETAPA PROIECTULUI

PERIOADA

RESPONSABILI

1.

 LANSARE PROIECT

16.01.2014

INIȚIATORI ȘI PARTENERI PROIECT

2.

PROMOVARE PROIECT

16.01.2014-16.02.2014

INIȚIATORI, PARTENERI

3.

INFORMARE ELEVI/PĂRINȚI DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE

17.02.2014-17.03.2014

INIȚIATORI, PARTENERI

4

CENTRALIZARE DATE PROCESE VERBALE

18.03.2014-14.04.2014

INIȚIATORI

5.

INFORMARE ELEVI /PĂRINȚI DE CATRE ECHIPE MIXTE

15.02.2014-05.05.2014

INIȚIATORI, PARTENERI

6.

CENTRALIZARE DATE PROCESE VERBALE ȘI ACTIVITĂȚI ECHIPE MIXTE

06.05.2014-16.05.2014

INIȚIATORI

7.

INTRODUCEREA ÎN SCHEME GRAFICE A DATELOR ADUNATE DIN TOTALUL ACTIVĂȚILOR DERULATE ÎN PROIECT

17.05.2014-01.06.2014

INIȚIATORI

8.

CENTRALIZARE  DATE  EVALUARE   PROIECT

02.06.2014-09.06.2014

INIȚIATORI

9.

PREZENTARE RAPORT FINAL A PROIECTULUI

16.06.2014

INIȚIATORI

DESCRIEREA PROIECTULUI.

Proiectul se derulează pe  o perioadăde 6 luni, respectiv 16.01.2014-16.06.2014

Acest proiect cuprinde 3 activiăți care se vor intercala și susține reciproc pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia.

I.ȘEDINȚE CU PĂRINȚII, ORE DE DIRIGENȚIE  

RESPONSABILI : Cadrele didactice din grădinițele și școlile din Județul Satu Mare.

PERIOADA:          17.02.2014 – 17.03.2014.

     Cadrele didactice vor informa, în ședințe cu părinții sau ore de dirigenție, elevii și părinții acestora despre ceea ce înseamnă abuz sexual cu minori, semnele unui copil abuzat și mijloace de prevenire a acestor infracțiuni. Dascălii vor citi documentele întocmite în acest scop, de către profesioniști în acest domeniu.Aceste documente vor fi atașate proiectului, găsindu-se în secțiunea anexe cu titlul: “ Material informativ pentru elevi”, respectiv  “ Material informativ pentru părinți”. La finalul orelor de dirigenție, ședințelor cu părinții, cadrele didactice vor ruga atât elevii cât și părinții să semneze procesul verbal și să răspundă la următoarea întrebare:

   “ Aceasta informare vi s-a părut utila ?”   Da sau NU.

II.SPECIALIȘTI  ÎN ȘCOLI

RESPONSABILI : Reprezentanți ai: IPJ Satu Mare, IJJ Satu Mare, Poliția Locală Satu Mare, DGASPC Satu Mare,  SPAS Satu Mare și  inițiatori proiect.

PERIOADA: 16.02.2014 – 05.05.2014.

     Reprezentanții instituțiilor și autorităților implicate în proiect vor forma 2 (doua) echipe mixte, care la întelegere cu direcțiunea grădinițelor, respectiv școlilor din Municipiul  Satu Mare, vor prezenta părinților și elevilor informații și mijloace de prevenire a abuzurilor sexuale cu minori si modalități de denunțare a acestora.Aceste informații se găsesc în Anexe, alături de cele prezentate de către cadrele didactice în ședințele cu părinții.

      În grădinițele și școlile din Județul Satu Mare, IPJ Satu Mare împreuna cu IJJ Satu Mare, vor desfășura aceeași acțiune,  cele două, împărțindu-și la înțelegere instituțiile școlare.

      Responsabili acțiune echipe în Județ: Cms. Săndulescu Simona, IPJ Satu Mare și Sblt.Herman Ioan, IJJ Satu Mare.Acțiunile de pe raza județului Satu Mare se vor finaliza cu procese verbale în care se vor trece numărul de elevi și părinți informați, la nivelul instituției școlare vizitate.

     Procesele verbale de la ședințele cu părinții respectiv orele de dirigenție, din instituțiile școlare vor fi adunate de către reprezentanți desemnați de d-na Cms. Sandulescu Simona și ulterior înmanate echipei care se va ocupa de Raportul final al acestui proiect. - Responsabil Andrea Demeter.

III.MASS MEDIA SPUNE “STOP ABUZURILOR SEXUALE CU MINORI “

    Pe parcursul celor șase luni de derulare a proiectului, 16.01.2014- 16.06.2014, partenerii media ai acestui proiect, vor informa cetățenii județului despre acțiunile din cadrul acestui demers, vor publica articole de prevenire si informare asupra abuzurilor sexuale cu minori și a pedofiliei puse la dispoziție de către inițiatorii și partenerii acestui proiect.  Mass media va transmite link-urile cu publicațiile despre proiect pe :  www.castelulerhard.ro.

Responsabil:  Echipă coordonatori și mass media, din protocolul semnat în prealabil.

Descarca protocolul proiectului EVALUAREA PROIECTULUI se va realiza prin procesele verbale întocmite la finalul fiecărei acțiuni.

   Părinții și elevii răspunzând la întrebarea:

   “ Aceasta informare vi s-a părut utilă ?”   Da sau NU.

RAPORT DE ACTIVITATE  FINALĂ  16.06.2014

RESPONSABILI:  Echipa ințiatori /coordonatori proiect.

      Pe perioada derulării proiectului inițiatorii vor centraliza datele din procesele verbale, vor aduna poze și articolele mass media legate de acest demers.Vor întocmi rapoartele de activitate periodice, pe care le vor transmite în format electronic instituțiilor partenere și le vor publica pe site-ul www.castelulerhard.ro, respectiv pagina de facebook ,, STOP PEDOFILIEI IN SATU MARE”.

            Promotorii proiectului își rezervă dreptul de autor al acestuia. În condițiile în care se va dori implementarea proiectului la nivel național, se va face pe baza unor contracte de colaborare între inițiatori și viitor coordonator, cu mențiunea că în viitoarele proiecte să fie stipulat că  de prezentul proiect a beneficiat pentru prima dată Județul Satu Mare,  în parteneriat  cu Autoritățile și Instituțiile județului.

 
 
 
 
 
    Stop Pedofiliei in Satu Mare Stop Pedofiliei in Satu Mare

 

Andrea Demeter

Edita Enciu

INSPECTORATUL DE POLIŢIE SATU MARE

Comisar şef de poliţie

Dr. Taloş Constantin

          PRIMĂRIA             SATU MARE

Primar

Dr. Coica Dorel

               SPAS                 SATU MARE

Director

Văsuţ Doina

POLIŢIA LOCALĂ   SATU MARE

Director

Precup Ioan

             DGASPC                SATU MARE

Director General

Apan Octavian

INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN SATU MARE

Inspector general

Profesor

Mariana Roman

             CJRAE                  SATU  MARE

Director

Sînziana Cristea

INSPECTORATUL  JUDEŢEAN  DE JANDARMI SATU MARE

Colonel

Avram Gheorghe